skip to Main Content
1-800-987-654 admin@totalwptheme.com
מקרקעין היטל השבחה

שמאי מקרקעין היטל השבחה

שמאי מקרקעין היטל השבחה – כיצד נקבע היטל ההשבחה?

בעלי מקרקעין רבים הינם אבודים בחוקי התכנון והבנייה. ואכן חוקים אלו הם מהמסובכים ביותר שיש והם מובילים לבעיות רבות ולבעלי בתים רבים. זוהי בעיה שאנו חייבים לתת עליה את הדעת ועלינו לעשות הכול בכדי לפתור אותה בצורה הטובה ביותר שיש. אחד הדברים שלגביהם יש מחסור בידע הוא היטל השבחה. אנחנו שומעים את המשפט מקרקעין היטל השבחה פעמים רבות ואיננו יודעים מה המשמעות שלו. אם כן חשוב להבין כי היטל השבחה יכול להתקיים עקב שלושה מצבים, עליית ערך שווי הקרקע כתוצאה מאישור תכנית בניין, עליית שווי הקרקע כתוצאה מאישור הקלה או עליית שווי הקרקע כתוצאה מאישור שימוש חורג. היטל ההשבחה שיוטל בכל אחד מהמקרים הללו הוא מחצית מעליית שווי הקרקע. כך היטל השבחה יכול להיות סכום אשר יסתכם בכמה עשרות אלפי שקלים מה שיכול להוביל לבעיה תקציבית אצל כל בעל דירה ולהוביל לקשיים רבים בשביל בעלי הדירות. אף אחד לא אוהב לשלם כסף, אך במקרה של היטל השבחה אנחנו יכולים לצמצם את ההיטל שנקבע בצורה די פשוטה וקלה כפי שתיווכחו מיד.

שמאי מקרקעין היטל השבחה –  מדוע לפנות אל שמאי?

היטל השבחה נקבע על ידי שמאי מומחה מטעם הוועדה אשר בוחן את שווי הנכס לפני האישור של הוועדה ולאחריו. ההפרש בין השווי בשני המקרים הוא אשר מוביל לקביעת ההיטל. אך שימו לב אתם יכולים לפנות לשמאי מטעמכם אשר יגיש חוות דעת אחרת ויאפשר לכם להוריד את ההיטל בצורה ניכרת. ניתן לערער על החלטות הוועדה וכך לקבל הנחה בהיטל ההשבחה. עם עורך דין מסחרי ההנחה שתקבלו יכולה להסתכם בכמה אלפי שקלים ובמקרים רבים אף ביותר מכך. על כן תפקידו של השמאי הוא כה משמעותי ובגלל זה כל כך כדאי לפנות אל שמאי מקרקעין היטל השבחה אשר ישיג לכם הנחה בהיטל ההשבחה. אם אתם רוצים את חברת השמאות הטובה בשוק פנו אל חברת חוליות ותקבלו את הייעוץ המקצועי ביותר שיש ואת הערכת היטל ההשבחה הטובה ביותר בשוק.

שמאי מקרקעין היטל השבחה – המומחיות של חוליות

אם אתם מחפשים אחר שמאי מקרקעין היטל השבחה אתם חייבים לפנות אל חברת חוליות. אנו מאמינים כי עבודה מקצועית ואיכותית משתלמת בענק ועל כן ההערכות שלנו הן כה מקצועיות וכה מבוססות וזאת בכדי להבטיח כי ההערכה שלנו בהיטל השבחה או בכל נושא אחר תתקבל על ידי הוועדה ותבטיח כי לא תשלמו סכומים מופרזים על היטלי השבחה.

Back To Top